The Obsession of Art - Yvonne en Joost van Zoelen

Yvonne en Joost van Zoelen
Molenstraat 3
BERGEN (NH)
T: 0725818461
M: 0613090458
E: info@artobsession.com
www.artobsession.com

 
The Obsession of Art (1994 - 2019): is een internationaal kunsthuis, dat een selecte groep kunstenaars exclusief vertegenwoordigt. Speciaal voor `NAARDEN the Art fair’ is een internationale selectie van werken samengesteld. Recent en iconisch, van hedendaags impressionisme tot magisch realisme, allemaal inspiratiekunst! Goed voor een zeer bijzondere kunstzinnige belevenis. Krachtig, omdat het artistieke beleid gebaseerd is op het ‘IMU-principe®’:  I = 'Inspiratie', zonder diepere boodschap verliest een kunstwerk snel bindende kracht. M  = 'Meesterschap', het natuurlijk verbond van talent, vakmanschap en heel hard werken.  U = 'Uniciteit’,  de kunstenaar als  schepper van unieke artistieke belevenissen.

The Obsession of Art (1994): is an international art house that represents a select group of artists exclusively. An international selection of works has been put together especially for ‘Naarden the Art Fair . Recent and iconic, from contemporary impressionism to magical realism, all inspirational art! Great for a very exiting artistic experience. Strong because the artistic policy is based on the 'IMU principle®': I = 'Inspiration', without a deeper message an artwork loses its binding power rapidly. M = 'Mastership', the natural alliance of talent,  craftsmanship and very hard work. U = 'Uniqueness', the artist as the creator of unique artistic experiences.
the_obsession_of_art_-_yvonne_en_joost_van_zoelen
the_obsession_of_art_-_yvonne_en_joost_van_zoelen
the_obsession_of_art_-_yvonne_en_joost_van_zoelen
volgende